RTSK #3366

サーバ運営

ユーザ情報
ユーザ名RTSK#3366
ニックネーム
初回参加日2017/02/05 11:28:03
主な活動内容建築の森サーバー副鯖主
活動URL

https://minecraft.jp/servers/kiricatservernetwork.dip.jp:2516

Minecraft ID

roto_suke0117

Twitter@rtsk_1